Cây Mai Cở Lớn Cần Bán Chưng Nhà Diệp Tết

Cây Cảnh Sân Vườn

180.000.000 ₫

Quành gốc 70
Tàn rông 3m5
Cao 4m
.

SKU: 4631158276907543234

TRÙN QUẾ CÔNG THÀNH

Địa chỉVĩnh Hưng 1, Xã Vĩnh Thành, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre
Điện thoại(038) 9027 917

Quành gốc 70
Tàn rông 3m5
Cao 4m
.